Saveti u vezi sa kucom i stanom

Opšte stvari Svako zdanje se može svrstati pod jedan od pet elemenata. Visoka zdanja tako pripadaju elementu Drvo, ravna i kvadratnog oblika pripadaju elementu Zemlja, itd. Važan element svake Feng Shui konsultacije jeste i analiza okruženja zgrade, da bi se ustanovilo da li je okruženje podržavajuće (ili nije). Kada zdanja u okruženju (svojim elementom) podržavaju Saveti u vezi sa kucom i stanom

Feng Shui saveti

U klasičnom Feng Shuiju, uvek se polazi od spoljašnjih faktora. Ch’i koja dominira na lokaciji je značajna zato što je dugotrajna i predstavlja osnovu za sva unutrašnja dešavanja. Upravo zato što utiče na unutrašnju sliku, energija lokacije je nezaobilazni deo svake konsultacije. Upravo zbog značaja lokacije, uvek je bolje odlučiti se za kuću nego za Feng Shui saveti

Tri najvaznija elementa svakog zivotnog prostora su

Ulazna vrata Njihova orijentacija treba da odgovara korisniku- korisnicima; ovde se nalazi razlog zašto jedan isti stan za nekog može da bude povoljan, dok drugoj osobi može da donese probleme i neprijatnosti. Krevet Položaj kreveta i orijentacija uzglavlja određuju kvalitet sna, utiču na zdravlje i opštu količinu energije sa kojom osoba raspolaže. Šporet Položaj šporeta Tri najvaznija elementa svakog zivotnog prostora su